فال سال تولد

جدول چيني سالهاي 12گانه معادل با سالهاي ايراني

 

 

  

1363

1351

1339

1327

1315

1303

موش

1364

1352

1340

1328

1316

1304

گاو

1365

1353

1341

1329

1317

1305

ببر

1366

1354

1342

1330

1318

1306

گربه

1367

1355

1343

1331

1319

1307

نهنگ

1368

1356

1344

1332

1320

1308

مار

1369

1357

1345

1333

1321

1309

اسب

1370

1358

1346

1334

1322

1310

بز

1371

1359

1347

1335

1323

1311

میمون

1372

1360

1348

1336

1324

1312

خروس

1373

1361

1349

1337

1325

1313

سگ

1374

1362

1350

1338

1326

1314

خوک

 

 

1 _ موش

 

عاشق سر و صدا . شوخ و بامزه . تو دار و بي اعتماد . مهربان و خوشرو .با سليقه و دقيق . در ظاهر آرام ولي در باطن نا آرام . مهاجم و اهل انفجار . اجتماعي و اهل دسته بندي . اهل وراجي و غيبت کردن . در تنهايي دق مي کند .  اهل عتيقه و تجارت و صرافي . خوش شانس و فرصت طلب . اهل استعمار و تجاوز گر . محتکر و مال جمع کن . اهل قمار و پر خوري و خوش گذراني . نگران آينده . انبارش از آذوقه پر است . عاشق خريد اجناس بنجل .خيالباف و الکي خوش . گاهي پست مي شود . اهل انتقاد و تخريب و نابودي است . واقعا راست مي گويد . براي کسب هدفش بد پيله مي باشد . از استفاده مال مردم لذت مي برد . پولهايش را به فنا مي دهد . هميشه بي نياز و خودکفاست . اگر عاشق کسي بشود همه چيزش را به پاي او مي ريزد . چيزي قرض بدهد محال است آنرا فراموش کند . گاهي انگل و تنبل مي شود . کار فکري را از کار جسماني بيشتر دوست دارد . خيلي احساساتي است . او در کودکي شاد و در جواني نگران و در پيري راحت است . او ستايش کردن را خوب مي داند . اهل مسابقه و رقابت است .خوش قلب و با سخاوت است . او زرنگ و فريبنده است . عاشق معما و مساله و کامپيوتر است . باهوش و ذکاوت و زيرک و کاردان است . او بسيار جذاب و دوست داشتني است . وبلاخره اگر روزي با او معاشر شويد ويا با او زندگي نماييد ملاحظه مي فرماييد که يکدفعه مثل ترقه منفجر مي شود و به شما حمله و هجوم مينمايد و حتي شما را در داخل اتاق زنداني کرده و يک قفل بزرگ بدر اتاق مي زند و به مسافرت مي رود . !

 

 

 

2_ گاو 

 

در ظاهر آرام و در باطن خروشان . با اسلوب و روش . آرام و صبور . او عاشق خانه و خانواده است . قدرتمند و ماديگرا و زحمتکش و پر کار .  خونسرد و سنت پرست و غير قابل تغيير . اما قيافه اش دايم در حال تغيير است . اصلا به خودش نمي رسد . گاهي تندخو و وحشي مي شود و ديگر گذشت ندارد . عاشق رياست و فرماندهي و قدرت . گاهي مظلوم و گوشه گير مي شود . واقعا خوش قلب و مهربان . عاشق ماديات و مال و منال . قادر است رنج و عذاب را بمدت طولاني در خود تحمل کند . اگر رييس بشود خودش بيشتر از زير دستانش کار مي کند . اصلا احساساتي و رمانتيک نيست . او بسيار خلاق است . او اعتماد قلبي ديگران را به خود جلب مي کند . اهل تفکر و درونگراست . از قوي ترين وطن پرستان است . هدفش را تا بي نهايت دنبال مي کند . در مواقع لزوم رهبري و رياست و سخنراني را خودش بعهده مي گيرد . مخالف مد و نو گراييست . وقتي عصباني مي شود بايد از جلويش فرار کرد  . اغلب چشم آنها ضعيف است . پر کار با خير و برکت براي خانه و خانواده اش مي باشد . هر چه کار کند خسته نمي شود . مستعد کشاورزيست . زنان گاو کدبانويي لايق و آشپز ماهر و خانه داري عالي هستند . گاهي کله شق و لجباز مي شود . از جان گذشته و فداکار خانواده خودش مي باشد . رييس بي چون و چراي خانواده خود است . بسيار به قانون احترام مي گذارد . او مخالف وقت گذراني در روابط جنسي است . بيزار در مورد عشق بازي است . در ازدواج بسيار وفادار است . عاشق مالکيت در مورد همسر و خانه و اموال خود مي باشد . بزرگترين وکيل مدافع اقوامش مي باشد  و بلاخره او بزرگترين رهبر و ناجي ملت کشور خود مي باشد .  

 

 

3_ ببر 

 

عجول و بي پروا . خوش گذران و سخاوت مند . ياغي و معشوق خطرناک . داراي چشمان مغناطيسي و گيرا . لجوج و نا آرام . ماجراجو و سرسخت . جذاب و چشمگير . شهوتران . عاشق رهبري . مورد احترام مردم . مخالف قدرتهاي مستقر . عاشق هدفهاي بزرگ و خطرناک . واقعا مقدس و با ايمان و پرهيزکار . طالب اطاعت از مردم . پوچ گرا و اهل بطالت و خوش گذراني . اهل ريخت و پاش و ولخرجي و عيش و نوش . محافظ شديد خانه و اموال و پول وزندگي . مرد عمل و پيش آهنگ و اهل حمله و هجوم . عاشق پيشه و اهل شهوات ناگهاني . پر رو و گستاخ و بي رحم . واقعا درنده خو و ستيزه جوست . شتابکار و عجول . بي گدار به آب زن . عاشق فرماندهي و رياست و رهبريست ولي استعداد اين کار را ندارد . گاهي ساده لوح و بي فکر و تنها و بي پشتيبان مي شود . گاهي اصلا محبوبيت خود را از دست مي دهد . قبل از حمله و شروع به کار احتياج دارد که او را راهنمايي و هدايت و نصيحت کنند . هميشه در حال غرش و طوفان است . مقاومت در مقابل او بسيار دشوار است . عاشق هدفهاي خطرناک در زندگي است . در زندگي و جنگ و دعوا هيچگونه احساس مسوليت و خسارت نمي کند . شخصيت جاذب او باعث مي شود تا اطرافيان از او اطاعت کنند . در مقابل دشمن حتي پستي مي کند . با وجودي که خودخواه است اما مراعات همه چيز را مي کند . بسيار بخشنده و با سخاوت است . از آرامش نفرت دارد . با وجودي که دشمن شديد دزدان است است ولي يکدفعه ممکن است رهبر گانگستر ها شود . و بالاخره آنها زندگي را يک خطر و يک قمار و يک ريسک مي دانند . 

 

 

4_گربه

 

دوست شيرين و دلچسب . عاشق زندگي خوب و آرام . علاقمند به خوب زيستن . واقعا شاد و خوش گذران . با هوش و حساس ولي بسيار سطحي . خوش خوراک و مرفه . شيک پوش و آراسته . بسيار نرم و لطيف . ظريف و صلحجو . بآ ساني به گريه مي افتد . هميشه خوشحال و راضي و خندان است . فوق العاده مهربان و اهل کمک کردن به ديگران است . عاشق جمع دوستان و زندگي راحت و خوشگذراني است . خيلي خسيس و اقتصادي است . هميشه حواسش جمع است . هرگز سرش کلاه نمي رود ولي براحتي قادر است در معامله سر طرف را کلاه بگذارد . از شکست فوقالعاده بيزار است و ممکن است در اثر شکست خوردن خودکشي نمايد . روي وفاداري او نبايد حساب کرد . اگر همسرش بميرد فوري ازدواج مي کند . عاشق عينک است . سکس براي او در درجه اول اهميت قرار دارد . زيرک و تيز هوش و حسابگر است . با سليقه و نقشه کش و دقيق است . جوانب هر کاري را ذاتا مي سنجد . با استعداد و جاه طلب است . ملاحظه کار و با احتياط و ظريف کار است . گاهي گوشه گير و غمگين مي شود ولي تمام جريانات را در ذهن خود دنبال مي کند تا لحظه طلايي برسد . با وجودي که نرم و ظريف است ممکن است يکدفعه خشمگين و درنده خو شود . گربه صفت از همه چيز و همه جا بو مي برد . براي رسيدن به يک هدف مدتها در کمين مي نشيند . تون صدايش بد است . بسيار سرگرم کننده است . بسيار احساساتي مي باشد . براي شروع هر کار جوانب را خوب برسي مي کند . او عاشق پذيرايي است . او هميشه کارهايش را در خفا انجام مي دهد . و بلاخره او از تمام کارها و مشکلات برنده از آب در مي آيد . 

 

 

5_ نهنگ ( اژدها )

 

پاک و مخالف پستي و دو رويي است . بسيار قوي و پشت کار دار است . اکثرا مجرد است . ساده و معصوم و بي گناه است . بسيار خوش شانس مي باشد . هيچ چيز برايش غير ممکن نيست زيرا غير ممکن را ممکن مي سازد . هر چه در زندگي بخواهد براحتي بدست مي آورد . زود گول مي خورد و در سياست بسيار ضعيف است . بدانيد او دل به هر چيزي ببندد بلاخره آنرا بدست مي آورد . در کارهايش بسيار بد پيله است .  هر کاري را تا ابد تعقيب مي نمايد تا موفق شود . او عاشق آتش بازي است . گاهي سر صحبت را بدست مي گيرد و سخنران مطلق مي شود . حرفهايش واقعا موثر است . گاهي ندانم کاري و سهل انگاري مي کند . خيلي بد اخلاق و تند خو و جاه طلب است . يک شخصيت با شکوه و کمال گرا و با ادب و بزرگ است . در تمام عمر بسيا قوي و نيرومند و سالم است . هميشه بهترين را مي خواهد .  تندرستي و سلامت او از تمام علايم ديگر بيشتر است . او بسيار بخشنده و و محبوب القلوب و دوست داشتني است . از ابتدا پايان هر کاري را مي بيند . هرگز نا اميد نمي شود . بسيار قوي و محکم و با اراده و استوار است . مشکل دل به کسي مي بندد و هرگز عاشق نمي شود از اين رو خيلي دير ازدواج مي کند . گاهي در گوشه اي خوش گذراني و شهوتراني مي کند . زبانش قبل از تفکر بکار مي افتد . خيلي بد دهان است . او بسيار شاداب و خنده رو است . از زندگي اش واقعا لذت مي برد . واقعا مثل ستاره در جمع مي درخشد . ورزشکار بوده و خيلي پر حرفي مي نمايد . و بلاخره او هميشه از کارها موفق بيرون مي آيد .

 

 

6_مار

 

زيبا و عاقل و متين و خودنما . با اراده و اصيل و با تربيت . جذاب و چشمگير و خوش قلب . دقيق و زيرک و شوخ . خوش لباس و خوش شانس و  شيک پوش . دور انديش و خسيس و حسابگر . او آرام و صبور است ولي اگر تحريک شود سريع عمل مي کند . کمک رسان خوب . بازنده پليد و انتقام جوي پست . اگر پول يا چيزي صرف کسي کند اصلا صاحب او مي شود . وقت بيهوده تلف نمي کند . بي وفا نسبت به خانواده و عاشق بيرون از خانه . داراي حس ششم قوي وپشتکار زياد است . عاشق تملک و پول و ثروت است . براي يافتن هدف خود تمام موانع را زير پا مي گذارد . در کار ديگران دخالت مي کند . مثل مار بدور فرد مورد علاقه اش مي پيچد تا او را بدست آورد . اهل ازدواج هاي متعدد است . او بسيار تنبل و بدون خطر و حسود است . اگر حس کند کسي مظلوم و بي دفاع است واقعا به او کمک مي کند . شيک پوش وآرام و صلح جو و غير عصباني . او بسيار هوس باز و بد پيله است . هر چه پولدارتر شود خسيس تر مي شود . کمتر اشتباه مي کند و هميشه قدم صحيح بر مي دارد  . تا کاري را تمام نکند آرام نمي نشيند . خيلي راحت مي تواند پولدار شود . جان بکسي مي دهد ولي پول نمي دهد . تحمل کنجکاوي مردم را در مورد خودش ندارد . اندکي چشم چران و بلهوس است . او بچه هاي زيادي دارد . او نجيب زاده و خوش قلب است . بسيار نرم و لطيف و زيرک و رمانتيک است . او عاشق پيشه است و براي رسيدن به عشقش زمين و آسمان را بهم مي دوزد و سرانجام موفق مي شود . او دانشمند و عاقل و فيلسوف و اهل کمال و ادب است . اگر در عشق بازي و رفاقت رفت نگران نباشيد زيرا دوباره خودش بر مي گردد .

 

    

7_ اسب

 

انسان واقعا خوب و جذاب وخوش لباس وشيک پوش است . غير از امور عشقي اصلات اهل کلک و دروغ نيست . عاشق سکس و جاذبه جنسي و هوسبازيست . علاقه مند به ورزش و تفريح و سينما و گردش است . خيلي عجول و شتابگر و اهل رقابت و مسابقه است . عاشق استقلال و خود مرکز بيني است . غير حسود نسبت به همسر خود است .بيشتر زرنگ است تا باهوش . براي نيل به هدف همه را زير پاي خود له مي کند . امروز خشن و فردا آرام است . زيبا و دوست داشتني و داراي آغوش گرم است . واقعا در شناخت و خواندن افکار ديگران استاد است . ممتنفر از تنهايي است و عاشق مکانهاي عمومي است . از او تعريف کنيد ولي نسبت به او بي اعتنا باشيد تا رام شود و سواري خوب بدهد زيرا اصلا خشونت و حرف ملايم و نصيحت سرش نمي شود و شما را ديوانه مي کند . بسيار خود خواه و بي توجه نسبت به مشکلات مردم است . واقعا خدمت گذارش را دوست دارد و او را ستايش مي کند . بسيار شوخ و شيرين زبان ولي شهوترانست . او خوب مي داند چه بايد بکند از اين رو وقت را بيهوده تلف نمي کند . اگر بخواهد عالي مي تواند پول بدست بياورد . او بسيار عالي راه تعريف کردن از مردم را مي داند . او در موقع حرف زدن عصاره سخن را بصورت مختصر و مفيد و گويا مثل کامپيوتر بيان مي کند . او دوست دارد مطالب را ياد بگيرد و به صورت استادانه باز گو کند و پز بدهد . او هرگز آرام و صلح جو و صبور نيست و مثل ترقه مي باشد . يکدفه خانواده و کاشانه خود را ترک کرده و مي رود ولي بر مي گردد . اقتصاد دان خوب وسياستمداريست قوي . گاهي کودک صفت مي شود . حيف هرگز نصيحت پذير نيست . و بلاخره در رابطه با جنس مخالف بسيار ضعيف بوده و بخاطر آن از همه چيزش مي گذرد .

 

  

8_ بز

 

بسيار طناز و عشوه گر و خودنما و خوشگذران است . شيک پوش و جذاب وهنرمند و دلرباست . خيلي با شخصيت بوده ولي بد بين و نگران است .  هميشه خيال مي کند که سفره همسايه رنگين تر است .  او واقعا معتقد به دين و مذهب و ايمان است .  وقت نشناس و بي خيال . واقعا عاشق مالکيت و پول و زندگي لوکس مي باشد . بي اعتنا به رياست و فرماندهي است . هميشه دنباله رو مي باشد . فروشنده و کاسب بدي است . عشق و محبت از آن شعله مي کشد . قدر دان از نگهداري کننده خود مي باشد . خجول و ظريف بوده و عاشق نصيحت و راهنمايي ديگرانست . خود را با هر نوع کار و زندگي و سياست تطبيق مي دهد . فقرا را شريک زندگي خود مي داند . کمي بلهوس و اهل کيف است . بسيار خوش قلب و مهربان و ظريف و خلاق است . از ثروت و دارايي اطرافيان لذت مي برد . او عاشق يک همسر پولدار و زندگي لوکس و آرام است . او آمادگي زيادي براي معتاد شدن را دارد . در صورتي که محبت ببيند واقعا فداکاري مي کند . بي موقع يکدفعه سوال مي کند و طرف را غافلگير مي کند . اگر به شخصيت او لطمه بخورد طوفان بپا مي کند و طرف را خرد مي نمايد . مثل زنبور بي عسل است . او فقط براي لذت بردن و خوشگذراني و خوب زيستن و زندگي لوکس و شيرين خلق شده است . براحتي قادر است خود را در دل همه جا کرده و همه را مفتون خود سازد . او عاشق علوم ماوراالطبيعه است .او دوست دارد که حوزه زندگي و مالکيت خود را روز به روز وسيعتر نمايد . او کمتر سازنده است و بيشتر دنباله رو مي باشد . او در تمام زمينه هاي هنري جهان استعداد فراواني از خود نشان مي دهد . و بلاخره احترام او را داشته باشيد و به شخصيت او لطمه نزنيد آنگاه مي بينيد که چقدر انسانيت و فداکاري و مهرباني و محبت از خود نشان مي دهد . 

 

 

9_ ميمون

 

شوخ طبع و شيطان و با نمک . با هوش و داراي حافظه عجيب و قوي . جذاب و دلربا و سکسي . دلير و شجاع و نترس و بسيار با شهامت . پر حرف و وقت گذران و اهل بطالت . جاه طلب و سياستمدار بزرگ . بهترين فرد دانا و وارد بهر کاري براي مشورت کردن است .بعلت پاکي هميشه کم پول است . با وجدان و شريف ترين فرد و بهترين قاضي . مطلع از همه چيز دنيا . خيلي بد شانس . هميشه گرفتار مالي و عشقي است . سرشار از سکس و شهوت و عاطفه و محبت است . خوشمزه و سرگرم کننده و رفيق باز است . هميشه حق را به حق دار مي دهد . لوطي و جوانمرد و با گذشت . بد شانس از نظر عاطفي و ازدواج . حيله و هوشش دنيا را سر انگشت مي چرخاند . لايق در سياست و رياست و تجارت . گاهي براي پيشرفت کارهايش از دروغ استفاده مي کند ولي با وجدان است . فقط کارهاي بزرگ و عالي را انتخاب مي کند . زود عاشق مي شود و زود فراموش مي کند . حلال بزرگترين و پيچيده ترين مسايل دنيا از هر نظر که باشد . حافظه او در اسامي عالي ولي براي يافتن آدرس ضعيف است . با وفاترين فرد دنياست . در مقابل اشخاص مطيع خودش واقعا فداکار است . فتنه انگيز و ماجراجوست  و هرگز بدام نمي افتد . غير معمولي است . هرگز استثناء قايل نمي شود . يکدفعه موضوعي را پاک فراموش مي کند . اگر از کسي بدي ببيند بلاخره روزي از او انتقام مي گيرد . خود را از همه بالاتر مي داند و حق هم دارد . دوست دارد همه چيز دنيا را بداند و بخواند و بشنود و ببيند . بسيار روشنفکر و پيش افتاده است . بسيار منطقي و عادل و با انصاف است . هر کسي کاري برايش انجام دهد جان فدايش مي کند . بهترين مهمان نواز است . چون نارو ديده است از اين رو بسيار بدبين است و به کسي اعتماد نمي کند . در تمام عمر شاداب و بذله گو است . او در عشق بسيار دوست داشتني بوده و به هر کاري دست بزند موفق مي شود . داراي باطن قوي بوده و امين است . وقتي پاي شرافت و وجدان بميان آيد او بقدري صداقت و راستگويي و شهامت از خود نشان مي دهد که مو بر اندام اطرافيان راست مي شود .

 

 

10_خروس

 

صريح الهجه و لاف زن و مغرور . عجيب وفادار به گفتار و عقايد خويش . بايد سخت تحت فشار باشد تا وظيفه اش را عمل کند . ملاحظه کار و با احتياط . قوقولي خان مرتب از خودش تعريف مي کند .  جنگجو و کم شانس و زود مايوس . اهل افراط و تفريط . دوست دارد معشوقش خود را فداي او کند . عاشق اينست که جلب توجه کرده و مورد توجه همگان قرار گيرد . بزرگترين دهن لق دنياست . جذاب و شيک پوش و مردم پسند . رويايي و خيالباف . دو بهم زن و فتنه بر انگيز و ماجرا جو . سرگرم کننده و دست و دلباز و ولخرج . عاشق سير و سفر و سياحت و مهمان نوازي . شيفته تعريف و تمجيد است . جو جو دوست دارد همه را نصيحت کند .  بهترين کشاورز است . عشق و استعداد زيادي به امور نظامي و فرماندهي دارد . در پايان هر ماجرايي براحتي از مهلکه فرار مي کند . در جمع اطرافيان مثل الماس مي درخشد . هميشه ور شکسته و بي پول است و براي ادامه زندگي بايد شبانه روز کار کند . آخر دهن لقي او که ناشي از حس خودخواهي اوست سر او را به باد مي دهد . يکدفعه با کفش راحتي و لباس خواب وارد مجلس مي شود . قادر است حريفان خود را از ميدان بدر کند .  هر رازي در دل دارد براحتي بر زبان مي آورد . عجيب اهل تعريف و مبالغه است . او با فکر و حساب شده سخن مي گويد . او بيشتر قول مي دهد و کمتر عمل مي نمايد زيرا وعده هاي او بسيار سنگين است . او در تخيلاتش خود را بزرگ و قهربان مي بيند ولي يک آدم معمولي بيشتر نيست .  و بلاخره او دوست دارد در بين جمه بنشيند و مرتب لاف بزند و پز بدهد و سايرين از او تعريف کنند . 

 

 

11_ سگ

 

بدبين و خود خور و نگران و دلواپس . وفادار و صديق و درست کار و وضيفه شناس است . بد اخلاق و بد دهن و ضد اجتماعي و گوشه گير . اصيل و عادل و با انصاف . محتاط و مدد کار . فداکار و دست و دلباز و قابل اعتماد . خجول و کمرو . متواضع و مودب . خادم وظيفه شناس و کارمندي پاک است ولي سرانجام در زير توطعه زد و بند مي کند . انسان مخفي است . بيهوده وقت خود را تلف نمي کند  زيرا ميداند چه مي خواهد و چه بايد بکند . اهل دلشوره و نا کامي . هميشه در ازدواج و عشق شکست مي خورد  و ناکام مي شود . راز دار و محتاط و غير باطل . موثر و مفيد . تا حق را به حقدار نرساند آرام نمي گيرد . بلاخره روزي خود را قرباني مظلومان مي کند و از اين کار لذت مي برد . علاقه به پول ندارد ولي اگر بخواهد بهتر از همه مي تواند پول در بياورد . حرف شنو و زود باور . اهل جاه طلبي و خود خواهي و غرور نيست . مخالف هر گونه تشريفات . مظهر عدالت و آزادي است . اهل مسابقه و رقابت و رياست و فرماندهي نيست . نگهبان و حامي مظلومان و درماندگان . علاقه زيادي به شنيدن از طرف گوينده دارد . اولين کسي است که علم طغيان عدالت خواهي و آزاديخواهي را بر عليه زور گويان باحتراز در مي آورد . در گمراهي و مشکلاتت با يک اشاره توجيه مي شود . با وفا و صميمي و قدر دان . مخالف سرمايه داران و مالکان و ثروتمندان . يک دنده و ترشرو و بد زبان . فيلسوف و درونگرا . گوشه گير و مخالف مقام پرستي . وبلاخره مومن و با ايمان و از خود گذشته و فداکار و قهرمان و آزاديخواه است . 

 

 

12_ خوک

 

خيلي ساده و مظلوم وبي گناه و معصوم . دلير و شجاع و بلند همت و بزرگوار . بسيار خود نما و اهل تظاهر و ظاهر سازي . صلح جو و بي دفاع و بي ريا و دلپذير . در مقابل نقشه و دروغ و کلک بي دفاع و عاجز است . واقعا نازنين و محبوب است . خوش اخلاق و مهربان و اهل کمک . دوست صميمي و با وفا و خوب . از خود گذشته و فداکار . صديق و راستگو . فقط براي دفاع از خودش متوسل به دروغ مي شود . زود باور و حرف شنو . اهل معاشرت و دوستي و دوست يابي . زود گول و فريب مي خورد . دلسوز و کمک رسان . اگر سربسرش بگذارند مثل حيوان درنده خو مي شود و طوفان بپا مي کند . روشنفکر و احساساتي و کمل گرا . علاقه عجيبي به مطالعه و علم و دانش دارد . ماديگرا و پول پرست و خوش گذران . در دعوا انتقامجوي خطرناک . حرف ديگران را براحتي قبول مي کند اما حرفش را باور ندارند . خوش لباس و مال پرست و نفس پرست . گاهي کودن وار در منجلاب مشکلات مي ماند تا کسي برسد و او را نجات دهد . اگر بخواهد کاري را انجام بدهد هيچ کس قادر نيست تا مانع و سد او بشود . پشت کار دار و بد پيله . بعد از هر قهر کردن قادر است باز رابطه دوستي را بر قرار سازد . داراي اراده قوي و فولادين . اهل خوش گذراني و کيف و شهوت راني . خيلي خوش شانس . پول و مال دارد بي نياز و خود کفاست . داراي قدرت و پشتکاري مافوق قدرتها . طعمه شهوتراني ديگران مي شود . رفيق باز قوي است . دوستانش را تا پايان عمر نگه مي دارد . اهل مهماني و مهمان نوازي است . و بلا خره تمام فکر وانديشه اش سطحي است . 

 

 

 

 
 
 
 
محل نوشتن پیام و نظرات شما
 
نام
ایمیل
نام شهر
متن پیام
<< >>